O projekte

Pomáhame pripraviť ľudí na prechod zo školy do zamestnania

Slovenská republika patrí spolu so Španielskom, Talianskom, Gréckom a Portugalskom ku krajinám EÚ s najvyššou mierou nezamestnanosti mladých ľudí do 25 rokov (15. apríl 2015 – 24,6%, zdroj Eurostat).

Tretina čerstvých absolventov nie je schopná nájsť si akékoľvek zamestnanie a len tretina je zamestnaná v odbore, ktorý vyštudovala. Experti sa zhodujú v názore, že jedným z dôvodov vysokej nezamestnanosti mládeže je nízka kvalita vzdelávania, ktorá nereflektuje aktuálne potreby trhu práce a spoločnosti, v kombinácii s nízkou mierou sociálnych zručností uchádzačov o zamestnanie.

Mnoho z mladých absolventov pred prvým pracovným pohovorom neprišlo nikdy do kontaktu s potenciálnym zamestnávateľom. Mnohokrát nevedia reagovať na situácie, ktoré môžu počas pracovného pohovoru vzniknúť. Nie sú naň pripravení. Špecializovaná asistencia zameraná na prechod mladého človeka zo vzdelávania do zamestnania (teda i pomoc ohľadom pracovného pohovoru) na Slovensku nie je poskytovaná.

Tento e-kurz je súčasťou projektu Simulátor pracovných pohovorov, ktorého aktivity sa snažia vyššie uvedené problémy prekonať. Iniciujú vznik nástrojov a služieb podpory zamestnanosti mladých ľudí:

  • prostredníctvom posilňovania zručností potrebných pre zvládnutie procesu prijímacieho pohovoru pomáhame mladým ľuďom zvládnuť prechod zo vzdelávania do zamestnania,
  • zapojením pracovníkov s mládežou do aktivít zameraných na podporu zamestnania mladých ľudí a prácu s potenciálnymi zamestnávateľmi,
  • v medzisektorovom partnerstve s pomocou zamestnávateľov, ktorí realizujú špecializované programy podporujúce zamestnávanie mladých ľudí.

Simulátor pracovných pohovorov ti prináša Nezisková organizácia EPIC a partneri

GRUPO EQ5 - logo
GRUPO EQ5
konzultačná spoločnosť, Španielsko
CEiS Ayrshire - logo
CEiS Ayrshire
sociálny podnik, Škótsko
EPIC Assist Charity - logo
EPIC Assist Charity
Škótsko

Tento projekt je podporený prostredníctvom programu Erasmus+.

Erasmus+ - logo